ԱՐԽԻՎ***ARCHIVE


1993, Volume XLVI # 1 # 2 # 3

Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին

1992, Volume XLV # 1 # 2 # 3 # 4
1991, Volume 26 ՉԻ ՏՊԱԳՐՎԵԼ
1990, Volume XLIII # 1 # 2

ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին

1989, Volume XLII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1988, Volume XLI # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1987, Volume XL # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1986, Volume XXXIX # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1985, Volume XXXVIII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1984, Volume XXXVII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1983, Volume XXXVI # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1982, Volume XXXV # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1981, Volume XXXIV # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1980, Volume XXXIII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1979, Volume XXXII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1978, Volume XXXI # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1977, Volume XXX # 1 # 2 # 3 # 4-5 # 6
1976, Volume XXIX # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1975, Volume XXVIII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1974, Volume XXVII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1973, Volume XXVI # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1972, Volume XXV # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1971, Volume XXIV # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1970, Volume XXIII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1969, Volume XXII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1968, Volume XXI # 1-2 # 3 # 4 # 5 # 6
1967, Volume XX # 1-2 # 3 # 4 # 5-6
1966, Volume XIX # 1-2 # 3 # 4 # 5 # 6

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին

1965, Volume XVIII # 1 # 2 # 3-4 # 5 # 6
1964, Volume XVII # 1 # 2 # 3-4 # 5 # 6

ՀՍՍՌ ԳԱ Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտությունների սերիա

1963, Volume XVI # 1 # 2 # 3 # 4-5 # 6
1962, Volume XV # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1961, Volume XIV # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1960, Volume XIII # 1 # 2 # 3-4 # 5 # 6
1959, Volume XII # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
1958, Volume XI # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6

ՀՍՍՌ ԳԱ Գեոլոգիական և աշխարհագրական գիտությունների սերիա

1957, Volume X # 1 # 2 # 3 # 4 # 5-6