Հատոր 76 (2023), համար 2-3

Բովանդակություն; Содержание; Table of content
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 1-4

     
Սուքիասյան, Ա. Սևանա լճի միկրոբիալիթները
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 5-18

     
Агамалян, В. А. О формировании офиолитовой олистостромы Базумского сектора Амасия-Севан-Акеринского пояса
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 19-35

     
Galoyan, Ghazar ; Grigoryan, Arayik ; Atayan, Lusine ; Amiraghyan, Sona ; Petrosyan, Zhanna Geology of the Sagraberd site of Vedi ophiolites։ new data and review
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 36-53

     
Թորոսյան, Գ. Ա. ; Երեմյան, Հ. Ս. Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերի քանակական ձևափոխումները
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 54-68

     
Շահինյան, Հ. Վ. ; Զաքարյան, Շ. Ս․ ; Գյուլնազարյան, Շ. Ա. Ալավերդու հանքային շրջանի ջրերի հիդրոքիմիական վիճակի գնահատում
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 69-78

     
Ներսիսյան, Ա․ Հ. ; Առաքելյան, Ա․ Ա․ ; Ուլոյան, Հ․ Ռ․ Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրերի ջրաերկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքների մասին
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 79-92

     
Մելքոնյան, Ռ. Լ. Հայաստանում հայտնաբերված մետեորիտների մասին
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 93-98

     
Арутюнян, М. А. ; Оганесян, А. Е. Дайки Каджаранского медно-молибденового месторождения и рудного поля
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 99-115

     
Հարությունյան, Ռ. Ա. Եվս մեկ անգամ 1827 թվականի «Ծաղկաձորի» ավերիչ երկրաշարժի մասին
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 116-131

     
Հովհաննիսյան, Ս. Ռ. ; Մակարյան, Ա. Հ. Երկրաշարժերի կազմավորվող օջախների պարամետրերի գնահատումը տեկտոնամագնիսական դաշտի փոփոխման արագությունների միջոցով
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 132-140

     
Карапетян, К. А. ; Чилингарян, А. З. Корреляционный способ комплексной интерпретации геофизических данных
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 141-148

     
Ուլոյան, Հ. Բարձրությունների թվային մոդելների (ALOS, ASTER և SRTM) ուղղահայաց ճշտության գնահատում ՀՀ տարածքի համար
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 149-162

     
Ավագյան, Ա․ Ա. ; Փիլոյան, Ա․ Ս․ ; Ուլոյան, Հ․ Ռ․ Երկրաձևաչափության հայերեն սահմանումների և տերմինների մասին
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 163-176

     
Առաքելյան, Ա. Ա. ; Ուլոյան, Հ․ Ռ․ ; Սարգսյան, Լ․ Ա․ Արարատյան դաշտում դրենաժային ջրերի ամբարման օպտիմալ տեղամասերի որոշումը` ջրագրական ցանցի ԱՏՀ վերլուծության միջոցով
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 177-187

     
Хомизури, Г. П. ; Григорян, Г. Р. ; Бадалян, М. Б. 150 лет со дня опубликования первого исследования по минералогии в Армении
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 188-198

     
Бойнагрян, В. Р. Рельеф новой Москвы: ресурсы и риски природопользования
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 199-200

     
Բնագրի ձևավորման կանոնները
Հատոր 76 (2023), համար 2-3, էջ 201-202