Հատոր 76 (2023), համար 1

Կազմ; խմբագրական կոլեգիա
Հատոր 76 (2023), համար 1

Բովանդակություն; Содержание; Table of content
Հատոր 76 (2023), համար 1, էջ 3-4

Оганесян, А. Г. ; Погосян, Д. К. Определение оптимальной ширины камеры при комбинированном открыто-подземном способе освоения рудных месторождений
Հատոր 76 (2023), համար 1, էջ 5-13

Սահակյան, Բ. Վ. ; Կարապետյան, Ջ. Կ. ; Գյոդակյան, Է. Գ. ; Հովհաննիսյան, Ս. Մ. ; Մկրտչյան, Մ. Ա. Սեյսմատեկտոնական դեֆորմացիաների զարգացումը Էրզրում-Բորժոմի-Կազբեկ սեյսմիկ լինեամենտում
Հատոր 76 (2023), համար 1, էջ 14-23

Ավագյան, Ս. Ա. Սեյսմատեկտոնական ազդեցությունը Սևանա լճի ավազանի հյուսիսարևելյան հատվածի լանջային գործընթացների վրա
Հատոր 76 (2023), համար 1, էջ 24-40

Ավետիսյան, Ա. Մ. ; Պետրոսյան, Գ. Ռ. ; Հովհաննիսյան, Հ. Հ. ՀՀ սեյսմաբանական դիտարկումների համակարգի արդյունավետության և ելակետային տվյալների մշակման հուսալիության գնահատականները 1991-1998 թվականների ժամանակահատվածում
Հատոր 76 (2023), համար 1, էջ 41-50

Ավագյան, Ա. Ա. ; Տարասյան, Ն. Հ. ; Մինասյան, Գ. Հ. ; Առաքելյան, Ա. Ա. Ձյան կուտակման և հալքի մոնիթորինգի ու քարտեզագրման նոր մեթոդ և գործիքակազմ՝ sentinel-2 և վերգետնյա դիտարկման տվյալների կիրառմամբ (Հայաստանի Քասախ գետի ավազանի օրինակով)
Հատոր 76 (2023), համար 1, էջ 51-66

Սահակյան, Լիլիթ ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում 2023 թվականի առաջին եռամսյակի սեմինարները
Հատոր 76 (2023), համար 1, էջ 67-68

Բնագրի ձևավորման կանոնները
Հատոր 76 (2023), համար 1