Հատոր 75 (2022), համար 1

Բովանդակություն; Содержание; Table of content
Հատոր 75 (2022), համար 1, էջ 3-4

Sahakyan, Lilit ; Stepanyan, Zhanna ; Avagyan, Ara ; Saakov, Arkadi ; Hayrapetyan, Aregnaz Finding a new diatreme at Khosrov reserve (Armenia)
Հատոր 75 (2022), համար 1, էջ 5-13

Ավետիսյան, Գ. Դ. ; Առաքելյան, Ա. Ա. Սևանա լճի ավազանում անտառապատվածության բարձրացման խնդիրները էկոհամակարգային մոտեցման համատեքստում
Հատոր 75 (2022), համար 1, էջ 14-21

Մովսիսյան, Ն. Է. ; Փյուսկյուլյան, Կ. Ի. ; Հովհաննիսյան, Ս. Մ. ; Բելյաևա, Օ. Ա. Ռադիոէկոլոգիական հետազոտություններ Գյումրի քաղաքում. բնական առաջնային և որոշ տեխնածին ռադիոնուկլիդների բաշխվածությունը հողերում
Հատոր 75 (2022), համար 1, էջ 22-32

Սահակյան, Ք. ; Աթոյանց, Ա. ; Սահակյան, Լ. Սևանա լճի ավազանի ուշ հոլոցենի պալեոմիջավայրի վերականգնումը
Հատոր 75 (2022), համար 1, էջ 33-42

Հարությունյան, Ռ․ Ա․ Գիտական խրոնիկա
Հատոր 75 (2022), համար 1, էջ 43-46

Բնագրի ձևավորման կանոնները
Հատոր 75 (2022), համար 1