Հատոր 74 (2021), համար 2

Կազմ; Խմբագրական կոլեգիա
Հատոր 74 (2021), համար 2

Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Հատոր 74 (2021), համար 2

Crônier, C.; Serobyan, V.; Grigoryan, A.; Witt, C.; Danelian, T. A preliminary account on devonian trilobites from Armenia
Հատոր 74 (2021), համար 2, էջ 3-15

Միսակյան, Ա. Է.; Առաքելյան, Ա. Ա.; Ազիզյան, Հ. Հ.; Միսակյան, Է. Է. Աղստեվ գետի ջրի առավելագույն ելքերի կանխատեսումը
Հատոր 74 (2021), համար 2, էջ 16-31

Գրիգորյան, Վ․ Գ․ Ուժեղ երկրաշարժերի հակազդման միջին սպեկտրների գնահատումը էմպիրիկ տվյալների հիման վրա
Հատոր 74 (2021), համար 2, էջ 25-32

Կարապետյան, Ջ. Կ.; Գյոդակյան, Է. Գ.; Հովհաննիսյան, Ս. Մ.; Սահակյան, Բ. Վ.; Մկրտչյան, Գ. Ա.; Վինագրադով, Յու. Ա.; Գաբսատարովա, Ի. Պ.; Մարգարյան, Ս. Ս.; Սարգսյան, Հ. Վ.; Մկրտչյան, Մ. Ա.; Կարապետյան, Ռ. Կ. Շորժայի 05 փետրվարի 2021թ. երկրաշարժը
Հատոր 74 (2021), համար 2, էջ 33-50
Գիտական խրոնիկա
Հատոր 74 (2021), համար 2, էջ 51-52

Բնագրի ձևաորման կանոնները
Հատոր 74 (2021), համար 2