Հատոր 73 (2020), համար 1

Կազմ; Խմբագրական կոլեգիա
Հատոր 73 (2020), համար 1


Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Հատոր 73 (2020), համար 1


Sahakyan, Lilit; Grigoryan, Taron; Avagyan, Ara; Zakrevskaya, Elena; Stepanyan, Zhanna; Hayrapetyan, Aregnaz Upper Eocene-Lower Oligocene Shaghap reef (Armenia), : composition and paleoenvironment.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 3-15


Պողոսյան, Դ. Կ. Հայաստանի Հանրապետությունուն շրջակա միջավայրի պահպանության զարգացման որոշ հեռանկարների մասին.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 16-23


Դեմիրճյան, Ս. Մ․; Սարգսյան, Ռ.Ս. Գեղամա և Վարդենիսի լեռնա- տարածքների երկրաբանատեկտոնական և ջրաերկրաբանական կառուցվածքների ուսումնասիրությունը մորֆոմետրիական մեթոդի կիրառմամբ.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 24-28


Կարապետյան, Գ. Մ․; Կարապետյան, Դ. Գ․; Բարսեղյան, Գ. Ս. Լեռնային բնատեխնածին լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատման սկզբունքները, նպատակները և կիրառական նշանակությունը.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 29-37


Շահինյան, Հ. Վ․; Զաքարյան, Շ. Ս․; Գյուլնազարյան, Շ. Ա. Հիդրոգեոքիմիական մի հազվադեպ երևույթի մասին.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 38-47


Հովհաննիսյան, Ս. Ռ․; Ավետիսյան, Ա. Մ․; Ղազարյան, Կ. Ս. Տեկտոնամագնիսական դաշտի էներգիայի կապը սեյսմիկ իրադարձություններից անջատված էներգիայի հետ.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 48-54


Тозалакян, П. В․; Авагян, А. В․; Алавердян, Г. Г. Применение гидроакустического метода для изучения эмиссии газов в озере Севан.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 55-63


Хомизури, Г. П. Изучение геологии Армении российскими и иностранными естествоиспытателями в 1800-1842 гг.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 64-77


Գիտական խրոնիկա.
Հատոր 73 (2020), համար 1, էջ 78-79


Բնագրի ձևավորման կանոնները.
Հատոր 73 (2020), համար 1