Հատոր 71(2018), համար 3

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 71(2018), համար 3


Բովանդակություն.
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 1-2
Գրիգորյան, Տ. Ե. Լանջառ կտրվածքի կենսաշերտագրական ուսումնասիրություններն ըստ պլանկտոն ֆորամինիֆերների (միջինարաքսյան գոգավորություն).
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 3-12
Azizyan, L. V.; Gevorgyan, A. M.; Misakyan, A. E.; Danielyan, A. G.; Azizyan, H. H. Assessment of climate change impact on hydrological regime of Aparan reservoir.
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 13-25
Ավագյան, Ա. Ա.; Մկրտումյան, Ա. Ա.; Տարասյան, Ն. Հ.; Երիցյան, Հ. Հ.; Առաքելյան, Ա. Ա. Իրական ժամանակում սողանքների ավտոմատացված մոնիտորինգի ծրագրային ապահովման մասին.
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 26-42
Դեմիրճյան, Ս. Մ. Հրաբխային տարածաշրջաններում հնահուների հայտնաբերման նպատակով էլեկտրահետախուզությունը որպես անհրաժեշտ մեթոդ.
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 43-50
Карапетян, К. А. Возможности использования линейных фильтров при обработке геофизических данных (на примере Меградзорского месторождения РА).
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 51-58
Баласанян, С. В. Результаты макросейсмических исследований по Аручскому землетрясению 972г.
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 59-69
Մելքոնյան, Ռ. Լ. Լևոն Արսենի Վարդանյանց (ծննդյան 125-ամյակին).
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 70-73
К 85-летию со дня рождения академика НАН РА Э.Е. Хачияна.
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 74-75
Творческий путь ученого (к 70-летию члена-корреспондента НАН РА С. М. Оганесяна).
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 76-78
Բորիս Մանուկի Մելիքսեթյան (Ծննդյան 90-ամյակին).
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 79-82
Գիտական խրոնիկա.
Հատոր 71(2018), համար 3, էջ 83-85