Հատոր 70 (2017), hամար 1

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 70 (2017), hամար 1


Բովանդակություն.
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 1-2.
Авакян, Т. А.; Ерицян, С. К. Карбонатные породы Ахурянского диатомитоносного бассейна как подкормки для сельскохозяйственных животных и птиц (РА).
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 3-9.


Матевосян, А. К. Основные направления оптимизации площадных детальных исследований методом вызванной поляризации.
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 10-23


Սահակյան, Լ. Հ.; Ավագյան, Ա. Վ.; Սոսսոն, Մ.; Զակրևսկայա, Ե. Յու.; Գրիգորյան, Տ. Ե. Շաղափի սինկլինալի պալեոգենի նստվածքակուտակման տեկտոնական պայմանները և էվոլյուցիան.
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 24-35.


Арутюнян, М. А.; Оганесян, А. Е.; Сирадегян, В. В. Амфиболовые габбро центральной части Мегринского плутона и их потенциальная рудоносность.
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 36-48.


Գևորգյան, Մ. Ռ.; Դուրգարյան, Ր. Ռ.; Իգիթյան, Հայկ; Սահակյան, Էլյա Գեոռադարային հանույթի կիրառումը պատմամշակութային օբյեկտների հայտնաբերման նպատակով (Շենգավիթ, Երևան).
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 49-59.


Ավագյան, Ա. Վ.; Սահակյան, Լ. Հ.; Աթալյան, Թ.Պ.; Հովակիմյան, Հ. Գ.; Թոզալաքյան, Պ. Վ. Նոր տեկտոնական տվյալներ Նորատուս-Քանագեղ ակտիվ խզվածքի տարածման գոտում.
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 60-75.


Գրիգորյան Սերգեյ Վաղարշակի (1934 - 2016).
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 76-78.


Խալաթյան Էրիկ Սուրենի (1934 - 2017).
Հատոր 70 (2017), hամար 1, էջ 79-80.