Հատոր 69, (2016) համար 3

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 69, (2016) համար 3


Բովանդակություն.
Հատոր 69, (2016) համար 3
Агамалян, В. А. Петрология палеозойского метаморфического комплекса Ахумского кристаллического массива.
Հատոր 69, (2016) համար 3, էջ 3-14


Матевосян, А. К. Отражение исходной заряженности геоэлектрической среды на результатах электропрофилирования.
Հատոր 69, (2016) համար 3, էջ 15-23


Հովհաննիսյան, Ս. Ռ. Տեկտոնական երկրաշարժերի կազմավորվող օջախների պարամետրերի որոշման ալտերնատիվ մեթոդ.
Հատոր 69, (2016) համար 3, էջ 24-32


Tovmasyan, S. V., Gyurjyan, N. Kh., Margaryan, A. A., Vasilyan, A. L. Geodetic measurements on the Yeghvard reservoir.
Հատոր 69, (2016) համար 3, էջ 33-41


Աշոտ Իլոյի Կարապետյան (1935-2016).
Հատոր 69, (2016) համար 3, էջ 42-44


Սերգեյ Հայկի Կարապետյան (1932-2016).
Հատոր 69, (2016) համար 3, էջ 45-46


Բնագրի ձևավորման կանոնները.
Հատոր 69, (2016) համար 3