Հատոր 69, (2016) համար 1

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 69(2016) համար 1


Բովանդակություն.
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 1-2.
Багдасарян, А. Р., Караханян, А. С. Новые данные о кинематике подвижек в зоне Ахурянского разлома (РА).
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 3-11.


Hamid, Nazari North Ghazvin fault system: active faulting in Southern edge of the Central Alborz.
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 12-21.


Авакян, А. А. Состояние и актуальные задачи морфометрических исследований рельефа Армении.
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 22-37.


Վարդանյան, Լ. Ռ., Հայրապետյան, Կ. Հ., Ազիզյան, Լ. Վ., Երոյան, Ե. Պ., Հովասափյան, Գ. Ա., Մկրտչյան, Մ.Մ. Սևանա լճի ավազանում սեզոնային ու տարեկան մթնոլորտային տեղումների և տարեկան հոսքի փոփոխությունների գնահատումը կապված կլիմայի փոփոխության հետ (ՀՀ).
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 38-49.


Միրիջանյան, Ռ. Տ. Աղաբեր շերտախմբերի երկրաջերմային պայմանների և լիթոֆիզիկական մի քանի առանձնահատկությունների մասին (ՀՀ).
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 50-54.


Մարկոսյան, Գ. Վ., Խաչատրյան, Շ. Վ., Քարամյան, Ռ. Ա. Շորժայի քրոմիտների հանքավայրում քրոմի հանքայնացման տեղայնացման երկրաբանական-երկրաֆիզիկական առանձնահատկությունները (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ).
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 55-64.


Շավարշ Հովհաննեսի Ամիրյան (ծննդյան 90-ամյակին).).
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 65-66.


Ռոդրիկ Նիկիտի Տայան (1931-2016).
Հատոր 69(2016) համար 1, էջ 67-69.