Հատոր 68, (2015) համար 3

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 68 (2015), համար 3.


Բովանդակություն.
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 1-2.
Մելքոնյան, Ռ. Լ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի 80 տարին.
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 3-37.


Арутюнян, М. А. Гидротермальные метасоматиты Агаракского рудного поля.
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 38-50.


Սահակյան, Լ. Հ. Կտուց գետի ավազանի տրախիանդեզիտների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները և U-Pb հասակագրումը.
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 51-61.


Чилингарян, А. З., Карапетян, К. А. Оценка возможностей геофизических методов при статистической обработке данных.
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 62-68.


Манандян, А. М. Об основных принципах геоинформационного моделиро- вания геохимических полей.
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 69-81.


Գևորգյան, Մ. Ռ., Իգիթյան, Հ. Ա., Սահակյան, Է. Է., Բաբայան, Հ. Ե. Ակտիվ խզվածքի գոտու լայնության որոշումը երկրաբանա-գեոռադարային ուսումնասիրությունների արդյունքում (Ֆիոլետովոյի դեպրեսիայի օրինակով, Հայաստան).
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 82-88.


Միսակյան , Ա.Է. Արգիճի գետի գարնանային վարարումների հոսքի բնութագրիչների կանխատեսումը.
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 89-95.


Սիրան Տիգրանի Տիգրանյան (ծննդյան 115-ամյակին) (1900-2015).
Հատոր 68 (2015), համար 3, էջ 96-97.


Բնագրի ձևաորման կանոնները.
Հատոր 68 (2015), համար 3.