Հատոր 68, (2015) համար 2

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 68 (2015) համար 2


Բովանդակություն.
Հատոր 68 (2015) համար 2, էջ 1-2.
Агамалян, В. А. Ахумский массив как выход герцинского кристаллического фундамента СВ части Армении.
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 3-12.


Авакян, Т. А., Степанян, Ж. О., Саакян, Л. Г. Гипсоносность диатомитовых пород Воротан-Горисского диатомитоносного бассейна (Армения).
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 13-18.


Матевосян, А. К. Оценка влияния исходной заряженности поляризующейся геоэлектрической среды при знакопеременном возбуждении.
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 19-30.


Аветисян, А. М., Бурмин, В. Ю., Оганесян, А. О., Казарян, А. С. Анализ исходных данных и результатов обработки сейсмологической информации на территории Армении.
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 31-43.


Բաբայան, Հ. Ե., Դուրգարյան, Ր. Ռ., Առաքելյան, Ա. Ռ., Գևորգյան, Մ. Ռ., Բաբայան, Ս. Հ., Հովհաննիսյան, Գ. Ո. Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման հիմնահարցերը, առաջարկվող մեթոդիկան և իրականացման հիմնական փուլերը.
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 44-60.


Իգիթյան, Հ. Ա., Գևորգյան, Մ. Ռ., Դուրգարյան, Ր. Ռ., Բաբայան, Հ. Ե. Ակտիվ խզվածքների գոտում մերձմակերեսային պատռվածքների հայտնաբերումը գեոռադարային հանույթի կիրառմամբ (Սյունիք, Հայաստան).
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 61-70.


Оганесян, С. Р., Бондарь, Т. Н. Солнечная активность и тектомагнитное поле.
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 71-76.


Առաքելյան, Ա. Ա. Գետային հոսքի խոցելիության վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատման մեթոդը Արփա գետի օրինակով (Հայաստան).
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 77-88.


Հովհաննես Տիգրանի Կարապետյան (ծննդյան 140-ամյակին) (1875-1943).
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 89-91.


Ռուբեն Տիգրանի Ջրբաշյան (ծննդյան 80-ամյակին).
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 92-94.


Կամո Արշավիրի Աղամալյան (1931-2015).
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 95-96.


Միքայել Սարիբեկի Ազիզբեկյան (1935-2015).
Հատոր 68 (2015), համար 2, էջ 97-98.