Հատոր 64, (2011) համար 1

Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 64 (2011), համար 1


Բովանդակություն.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 1-2


Ավագյան, Ա. Վ. Տեկտոնական խախտումների մերձմակերեսային երկրաչափական բարդացումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օրինակով.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 3-16.


Ավանեսյան, Մ. Ա․, Դուրգարյան, Ր. Ռ․, Բաբայան, Ս. Հ․, Ասատրյան, Լ. Ս․, Գևորգյան, Մ. Ռ․, Սիմոնյան, Մ. Հ․, Առաքելյան, Ա. Ռ․, Առաքելյան, Ս. Ռ․, Մկրտչյան, Ա. Ս. Վայոց Ձորի մարզի տարածքի սեյսմիկ վտանգի և բնածին երկրաբանական երևույթների համալիր գնահատում.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 17-29.


Саакян, А. А․, Назаретян, С. Н. Особенности очаговых спектров афтершоков Спитакского землетрясения 1988г.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 30-36.


Карапетян, К. А․, Чилингарян, А. З. Одномерная энергетическая фильтрация данных электроразведки (на примере Соткского золоторудного месторождения).
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 37-42.


Варданян, К. С․, Погосян, Н. М. Карта теплового потока территории Армении с учетом поправки за рельеф.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 43-46.


Агбалян, Ю. Г. Методы исследования глобальной энергетической сети Хартмана (геофизическая аномалия). Часть 4. Использование возможностей глобальной энергетической сети при определении величины смещения отдельных участков земной поверхности.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 47-56.


Авакян, А. А․, Аракелян, А. А. О методе кодирования рек, водосборных бассейнов Республики Армения и их характеристик.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 57-66.


Միսակյան, Ա. Է. Ապարանի ջրամբարի մակարդակների ռեժիմը և առավելագույն լցվածության մակարդակի կանխատեսումը.
Հատոր 64 (2011), համար 1, էջ 67-76.