Նոր շրջան
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7

Կազմ; Խմբագրական.
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7


Բովանդակութիւն.
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7


Ն.Ա.Մ Սուրբ Յակոբ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 153


Ամենապատիւ Պատրիարք Ս. Հօր Պատգամը Ս. Յարութեան տօնին առիթով
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 154-156


Աշուղաթոյեան, Նարեկ Վան Չինական վիշապներով եկեղեցական մի վարագոյրի մասին կամ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց վանքի «Վիշապագոյրը»
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 157-165


Յովհաննէս Կարնեցի Տաղ ի վերայ Սուրբ Յարութեան երկնանման տաճարին, ուր կան Տնօրինական փրկագործ տեղիքն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 166-168


Գալուստեան, Գր. Հ. Անառակ որդին
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 169-170


Գրանեան, Հմայեակ Վանքը՝ Զատկին
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 171


Եղիվարդ Մեռեալ Ծով
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 172


Արզումանեան, Զաւէն դոկտ. աւ. քհնյ. Տ. Տ. Բաբգէն Ա. Կիւլէսէրեան, Աթոռակից Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ «Պատմութիւն Կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ» հատորը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 173-175


Stone, E. Michael Two songs of love by Hovhannes T’lkuranc’i
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 176-179


Ն.Ա.Մ. Խաւարման գիշեր
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 180-182


Խոհք եւ խօսք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 182


Nersessian, Nersess Revd. Dr. The See of Holy Etchmiadzin and The Vatican: A chronicle of the contacts between Armenian Catholicos and Popes (Last Part)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 183-195


Խոհք եւ խօսք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 195


Յարութիւնեան, Խաչիկ Երեւանի եւ նրա մերձակայքի գրչօջախներում գործած գրիչներն ու նրանց ձեռագրական ժառանգութիւնը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 196-212


Ալոյեան, Ներսեհ աբղ․ Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1986-1990)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 213-222


Arzoumanian, Zaven Revd. Dr. 230 years old hymnal, The oldest published Armenian church hymnal (Costantinople 1790)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 223-224


Ալոյեան, Ներսեհ աբղ․ Երկաթէ նկարագիրով խիզախ եւ անվեհեր գրողը՝ Գրիգոր Զօհրապ (Ծննդեան 160-ամեակի առթիւ)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 225-232


Arzoumanian, Zaven Revd. Dr. 580 years (1441-2021) Return of the pontifical Mother See from Sis to Etchmiadzin (1292-1441)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 223-235


Քահանայութեան յիսնամեակ Նորին Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի, Պատրիարքի Ս. Առաքելական Աթոռոյս
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 236-237


Քահանայութեան 55-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Պարետ Ծ. Վարդապետ Երէցեանի
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 238


Յակոբեան, Տիրան աբղ․ Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութեան հաւասար իրաւունքներու վերականգնումը Սուրբ Ծննդեան եւ Սուրբ Աստուածածնի տաճարներուն մէջ 1811-1813 թթ. ըստ Թէոդորոս Բ. ՎանեցիՊատրիարքի նորայայտ նամակին եւ Մահմուտ Բ. Սուլթանի հրովարտակին
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 239-247


Թօփճեան, Յ. Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն (Մաս Ե.)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 248-251


Զաքարեան, Թէոդորոս ծ. վրդ. Տարեկան տեղեկագիր Ժառանգաւորաց վարժարանի եւ Ընծայարանի
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 252-255


Խոհք եւ խօսք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 255


Աբրահամեան, Արտէն քհնյ․ Տարեկան տեղեկագիր Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանի
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 256-257


Լաբլաջեան, Վարդան Միջազգային հանրութեան վերաբերմունքը 20-րդ դարի վերջին եւ 21-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած ցեղասպանութիւններին, մասնաւորապէս Հայոց Ցեղասպանութեանը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 258-265


Ալոյեան, Ներսեհ աբղ․ Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 266-269


Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 270


Խուդավերդեան, Յովհաննէս տրց. Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 271-275


Ալոյեան, Ներսեհ Տ․ աբղ․ Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 276


Յօդուածագիրներու ուշադրութեան
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7, էջ 277


Նկարներ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7


«Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 4-7