Նոր շրջան
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3

Կազմ; Խմբագրական.
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3


Բովանդակութիւն.
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3


Ն. Ա. Մ. Ամանոր
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 5-6


Բարիք գործէ՛ եւ ջուրը նետէ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 6


Ամենապատիւ Պատրիարք Ս. Հօր Ծննդեան Պատգամը Բեթղեհէմի Սուրբ Այրէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 7-9


Կարապետեան, Անահիտ Եղիշէ Չարենցի «Էմալէ Պրոֆիլը Ձեր» շարքը եւ եւրոպական պոեզիան
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 10-15


Տէրտէրեան, Եղիշէ վարդապետ Մարդկայինը Օշականի մէջ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 16-20


Յովհաննէս Կարնեցի Տաղ ի վերայ Սրբոյ Ծննդեան տեղւոյն, որ ի Բեթղեհէմ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 21-22


Դարբինեան, Մեսրոպ քհնյ․ Կաղանդ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 23


Գրանեան, Հմայեակ Հրաժեշտ հոգետան ; Այս ծառերը, Տէ՜ր...
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 24-26


Եղիվարդ Գարեգին Կաթողիկոս
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 26


Arzoumanian, Zaven Armenian church hymns St. Nersess Shnorhali the graceful (1103-1173),Armenian church hymnbook, 1936, Jerusalem
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 27-32


Դադայեան, Խաչատուր Տոնիկաշէն (Երեւակայական ճամբորդութիւն պատմութեան բաւիղներում՝ COVID-19-ի պայմաններում)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 33-43


Բարսեղեան, Վարդուհի Դաւիթ Վարդապետ Ալաւկայ Որդու «Կանոնական Աւրէնսդրութեան» գրաբարեան դարձուածքները
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 44-48


Օհանեան, Զինա Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոց» թարգմանական երկի հոլովման համակարգը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 49-57


Յովհաննիսեան, Կարէն Շուշպաների կիրառութիւնը ժողովրդական սրբավայրերում
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 58-65


Մարտոյեան, Նաւասարդ Քահանայական աստիճանի պարտականութիւններն ու իրաւունքները (Բ․)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 66-73


Տէրտէրեան, Եղիշէ վարդապետ Մոգեր
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 74-77


Խօսք եւ խոհք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 77


Nersessian, Nersess The See of Holy Etchmiadzin and The Vatican: A chronicle of the contacts between Armenian Catholicos and Popes
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 78-87


Arzoumanian, Zaven The largest Armenian manuscript the Jarrendir of Mush (Lectionary of Mush) 1202 AD (1917-2021)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 88-89


Ալոյեան, Ներսեհ աբեղայ Ընդհանուր բովանդակութիւն «Սիոն»-ի (1981-1985)
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 90-100


Ալոյեան, Ներսեհ աբեղայ Լոյսի եւ ուրախութեան կոմպոզիտորը
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 101-105


Ղազարեան, Արշակ աբեղայ Նոր գտածոներ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան «Վարդապետաց զբօսանաց պարտէզ»-ին մէջ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 106-113


Թօփճեան, Յ. Տելիչեան խնդիրը, Ս. Գիրքը եւ Բաբելոն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 114-118


Յարութիւնեան, Արսէն Վիմագրական նոր վկայութիւն Մելիք Հայկազ Բ.-ի գործունէութիւնիցv
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 119-132


Ալոյեան, Ներսեհ աբեղայ Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 133-137


Խուդավերդեան, Յովհաննէս տրց. Սուրբ Յակոբի ներսէն
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 138-141


Խորհուրդ եւ խօսք
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 141


Յօդուածագիրներու ուշադրութեան
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3, էջ 142


Նկարներ
ՂԳ տարի (2021), թիւ 1-3