Նոր շրջան
Հատոր 91, թիւ 4-7 (2019)

Խմբագրական

Գլխաւոր խմբագիր
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7


Խմբագրական.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 107-109


Կրօնական

Ծալեան, Մ. Գ. Լուսաւորչի կանթեղը.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 110


Արուեստ

Բաղդասարեան, Կորիւն Վարդապետ Երուսաղէմի առաջին լուսանկարիչը.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 111-112


Բանասիրական

Գալստեան, Աշոտ Արեւելահայ գեղարուեստական վաւերագրութեան ժանրի հիմնագծերը.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 113-123


Խորհուրդ և խօսք.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 123


Գարգալոյեան, Ռուզաննա, Պէրպէրեան, Վալտեր Ժողովրդա-խօսակցական դարձուածքները հայերէնում եւ անգլերէնում.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 124-128


Գրական

Պօղոսեան, Նորայր Կարապետ Արքեպիսկոպոս Պալատեցու «Ծանուցումն ի վերայ Գլխադրին» երկը.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 129-132


Սուքիասեան, Արթուր Ծնողասպանութեան հոգեբանական հիմնախնդիրը՝ ըստ Րաֆֆու «Սամուէլ» պատմավէպի.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 133-138


Իմաստասիրական

Յակոբեան, Գէորգ Ճշմարտութեան հակոտնեաների տեղն ու դերը իրաւա-քաղաքական խօսոյթում.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 139-151


Յոբելեաններ

Հայրապետեան, Գէորգ Աբեղայ Գալուստ Կիւլպէնկեան Մատենադարան (Հիմնադրման 90-ամեակին առթիւ).
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 152-155


Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ Մթնաձորի լուսաւոր հանճարը՝ Ակսել Բակունց (Ծննդեան 120-ամեակի առթիւ).
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 156-161


Յիսուն տարի առաջ

Հուրծամ Ոսկի դղեակ.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 162-164


Պօղարեան, Նորայր Արքեպիսկոպոս Մենք Էջմիածին մը ունինք.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 165-167


Խորհուրդ և խօսք.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 167


Տեղեկագիրներ

Աղոյեան, Սամուէլ Ծ. Վրդ. Սուրբ Յարութեան Տաճարի սալաքարերու նորոգութիւն.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 168-169


Ծատուրեան, Տաճատ Վարդապետ Տարեկան տեղեկագիր Ժառանգաւորաց Վարժարանի եւ Ընծայարանի 2018-2019.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 170-172


Խորհուրդ և խօսք.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 172


Հաղորդագրութիւններ

Բարեպաշտական նուիրատուութիւն մը Առաքելական Ս. Աթոռոյս.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 173


Կազմաւորում «Արմատներ» երիտասարդաց յանձնախումբի.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 174


Այլեւայլք.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 175-178


Սուրբ Յակոբի ներսէն.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 179-189


Յօդուածագիրներու ուշադրութեան.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 190


Բովանդակութիւն.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7, էջ 191-192


Նկարներ.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7


«Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն.
Հատոր 91, (2019) թիւ 4-7