Համար 3,2019

Խմբագրական Կազմ և այլն.
Համար 3 (2019)


Խմբագրական Խմբագրական խորհուրդ.
Համար 3 (2019)


Հոդվածներ, հաղորդումներ
I. Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ

Ասատրյան, Աննա Կոմիտասի ստեղծագործական ժառանգության իմաստավորման հարցերը «Պատմաբանասիրական հանդես»-ի էջերում.
Համար 3 (2019), էջ 3-22


Զաքարյան, Անուշավան Կոմիտասը Թոմաս Հարտմանի կյանքում և գործունեության մեջ.
Համար 3 (2019), էջ 23-42


Зулумян, Бурастан От Туманяна к Терьяну и Чаренцу (Сравнительно-статистический анализ).
Համար 3 (2019), էջ 43-65


Կիրակոսյան, Վլադիմիր Հայկական սիմվոլիզմը և Միսաք Մեծարենցի քնարերգությունը.
Համար 3 (2019), էջ 66-82


Махмурян, Гаянэ От Сардарапата до Батума: армянская эпопея и период полураспада Четверного союза (апрель – июль 1918 г.).
Համար 3 (2019), էջ 83-95


Կարապետյան, Լիլիթ Ցղնայի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու քանդակային հարդարանքը.
Համար 3 (2019), էջ 96-119


II.

Ղազարյան, Գայանե Խորհրդային Հայաստանում հայրենադարձների առօրյայի պատմությունից (1946–1948 թթ.).
Համար 3 (2019), էջ 120-131


Հարությունյան Ավետիս, Սիմոնյան Լևոն Օսմանյան խորհրդարանի 1912 թ. ընտրությունների նախընտրական պայքարը Վանի նահանգում և հետընտրական զարգացումները.
Համար 3 (2019), էջ 132-145


Մարգարյան, Նարինե Հայ տարագիրները Սիրիայում Ֆեյսալ իբն Հուսեյնի իշխանության տարիներին (1918 թ. հոկտեմբեր – 1920 թ. հուլիս).
Համար 3 (2019), էջ 146-167


Դանիելյան, Տարոն «Մշակ» լրագրի գովազդային գործունեությունը (1872–1892 թթ.).
Համար 3 (2019), էջ 168-180


Ասոյան, Թաթուլ Արևմտահայերենի հարցերը «Բազմավէպ»-ում (XIX դար).
Համար 3 (2019), էջ 181-196


Մաղալյան, Արտակ Ղարաբաղի Իբրահիմ խանի սպանության հարցի շուրջ.
Համար 3 (2019), էջ 197-211


Աբրահամյան, Հասմիկ Միջինքի և Սեբաստիայի Քառասնից մանկանց տոները հայոց եկեղեցական և ժողովրդական տոնացույցերում.
Համար 3 (2019), էջ 212-232


Խեմչյան, Էսթեր Հարց–հանելուկները և այլաբանական երկխոսությունները հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում.
Համար 3 (2019), էջ 233-245


Քննարկումներ

Բեդիրյան, Պետրոս Աշխարհաբարի կազմավորման մասին.
Համար 3 (2019), էջ 246-253


Հրապարակումներ

Ղամբարյան, Արմենուհի Հ. Քաջազնունու հաղորդումը ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովում (հոկտեմբեր, 1919 թ.).
Համար 3 (2019), էջ 254-261


Գրախոսություններ

Հովհաննիսյան, Սուսաննա Անուշավան Զաքարյան. Ռուս գրողները և Հովհաննես Թումանյանը, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2019, 72 էջ.
Համար 3 (2019), էջ 262-266


Գևորգյան, Զոհրաբ Անի Ութուջյան. Միքայել Չամչյան. կյանքը, գործը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 112 էջ.
Համար 3 (2019), էջ 267-270


Մեր հոբելյարները

Ասատրյան, Աննա Վաստակաշատ արվեստաբանը. Իրինա Դրամբյան.
Համար 3 (2019), էջ 271-277


Դևրիկյան, Վարդան Վարպետի անանց հմայքով օծուն (Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ).
Համար 3 (2019), էջ 278-282


Գիտական կյանք

Асатрян, Анна Международная научная конференция «Национальная классика в мировом художественном контексте. 150-летним юбилеям Комитаса и Ованеса Туманяна посвящается».
Համար 3 (2019), էջ 283-288


Խմբագրական Ուղեցույց հեղինակների համար.
Համար 3 (2019), էջ 289-294


Խմբագրական Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ.
Համար 3 (2019), էջ 295


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Համար 3 (2019), էջ 296-301