ՀԶ Տարի, համար Զ (2019)

Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ


Քարոզխօսական

Տ. Գեղարդ Աբեղայ Յովհաննիսեանի քարոզը` խօսուած Ս. Հռիփսիմէ վանքում Ս. Հռիփսիմեանց տօնի առիթով (17 յունիսի 2019 թ.).
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 5-6


Տ. Դերենիկ Աբեղայ Սահակեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Ս. Գայանեանց տօնի առիթով (24 յունիսի 2019 թ.).
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 7-10


Կրօնագիտական

Ղարիբեան, Կարօ սրկ. Ծռազատկի առաջացման պատճառների շուրջ.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 11-23


Զաքարյան, Սեյրան Ս. Գրիգոր Տաթեւացու ուսմունքն առաքինութիւնների մասին.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 24-42


Պատմաբանասիրական

Սիրունյան, Տիգրան «Բարդուղիմէոս Մարաղացու Տրամաբանութեան լատիներէն աղբիւրները. «Դիալեկտիկա» եւ “Summulae Logicales”.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 44-66


Մելիքյան, Վահան Գարեգին եպիսկոպոս Յովսէփեան. Գէորգեան ճեմարանի տեսուչը.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 67-82


Սուքիասյան, Համո Նիկոլ Աղբալեանի նամակ-զեկուցագիրը Հայաստանի անկախացմանը յաջորդող օրերի իրադարձութիւնների մասին (1918 թ. յունի.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 83-91


Հաղորդումներ

Պետրոսեանց, Տիգրան, Սիրեկանյան, Տիրուհի Հնատիպ, հազուագիւտ, սովորական տպագիր գրքերի ձեռագիր յիշատակարանները պատմական սկզբնաղբիւր.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 92-113


Ավետիսյան, Սաթենիկ Հայոց բառի տարագրութիւնը Վարուժան Ոսկանեանի «Շշուկների մատեան» վէպում.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 114-123


Կիրակոսյան, Նարեկ Սրկ․ Հոգեգալստականների փրկաբանութեան որոշ հարցերի շուրջ.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 124-131


Գրախօսութիւն. Մատենագիտութիւն

Ղազարյան, Նորայր Տեսական բացայայտումներով հարուստ մենագրութիւն.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 132-138


Содержание; Contents; Բովանդակութիւն.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ, էջ 139-141


Յայտարարութիւն.
ՀԶ Տարի, (2019), համար Զ