Տարի ՀԶ (2019), համար Զ

Խմբագրական Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ


Քարոզխօսական

Խմբագրական Տ. Գեղարդ Աբեղայ Յովհաննիսեանի քարոզը` խօսուած Ս. Հռիփսիմէ վանքում Ս. Հռիփսիմեանց տօնի առիթով (17 յունիսի 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 5-6


Խմբագրական Տ. Դերենիկ Աբեղայ Սահակեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Ս. Գայանեանց տօնի առիթով (24 յունիսի 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 7-10


Կրօնագիտական

Ղարիբեան Կարօ սրկ. Ծռազատկի առաջացման պատճառների շուրջ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 11-23


Զաքարյան Սեյրան Ս. Գրիգոր Տաթեւացու ուսմունքն առաքինութիւնների մասին.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 24-42


Պատմաբանասիրական

Սիրունյան Տիգրան «Բարդուղիմէոս Մարաղացու Տրամաբանութեան լատիներէն աղբիւրները. «Դիալեկտիկա» եւ “Summulae Logicales”.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 44-66


Մելիքյան Վահան Գարեգին եպիսկոպոս Յովսէփեան. Գէորգեան ճեմարանի տեսուչը.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 67-82


Սուքիասյան Համո Նիկոլ Աղբալեանի նամակ-զեկուցագիրը Հայաստանի անկախացմանը յաջորդող օրերի իրադարձութիւնների մասին (1918 թ. յունի.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 83-91


Հաղորդումներ

Պետրոսեանց Տիգրան, Սիրեկանյան Տիրուհի Հնատիպ, հազուագիւտ, սովորական տպագիր գրքերի ձեռագիր յիշատակարանները պատմական սկզբնաղբիւր.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 92-113


Ավետիսյան Սաթենիկ Հայոց բառի տարագրութիւնը Վարուժան Ոսկանեանի «Շշուկների մատեան» վէպում.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 114-123


Կիրակոսյան Նարեկ Սրկ․ Հոգեգալստականների փրկաբանութեան որոշ հարցերի շուրջ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 124-131


Գրախօսութիւն. Մատենագիտութիւն

Ղազարյան Նորայր Տեսական բացայայտումներով հարուստ մենագրութիւն.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 132-138


От редакции Содержание; Contents; Բովանդակութիւն.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ, էջ 139-141


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ՀԶ (2019), համար Զ