Տարի ՀԶ (2019), համար Բ

Խմբագրական Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Ն. Ս. Օ. Տ. Տ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հովուապետական այցն Աւստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ (1–10 փետրվարի, 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 5-40


Քարոզխօսական

Խմբագրական Տ. Աղան Աբեղայ Երնջակեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Առաջաւորաց պահքի Բարեկենդանի առիթով (10 փետրվարի 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 41-44


Խմբագրական Տ. Յովհաննէս Քահանայ Յովհաննիսեանի քարոզը` խօսուած Վաղարշապատի Ս. Աստուածածին եկեղեցում Սբց. Ղեւոնդեանց քահանայից տօնի առիթով (26 փետրվարի 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 45-49


Խմբագրական Տ. Մուշեղ Եպիսկոպոս Բաբայեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Ս. Վարդանանց տօնին մատուցուած Ս. Պատարագին (28 փետրվարի 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 50-54


Կրօնագիտական

Պաուլոս Մար Գրեգորիոս «Աստծու մահը». աստուածճանաչողութեան խնդրին ուղղուած ուղղափառ մոտեցման մի փորձ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 55-70


Իլյին, Իվան Սիրոյ մասին.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 71-89


Պատմաբանասիրական

Մինասյան, Էդիկ «Արարատ» ամսագրի պատմագիտական նշանակութիւնը.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 90-113


Յովհաննիսեան, Սուսաննա Յովհաննէս Թումանեանի եւ «Արարատ» ամսագրի խմբագիրների բարեկամութեան պատմութիւնից.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 114-127


Հաղորդումներ

Սաֆարեան, Վազգէն Էպիկականութիւնը «Թմկաբերդի առումը» եւ «Սասունցի Դաւիթ» պոէմներում.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 128-139


Գրախօսութիւն. Մատենագիտութիւն

Սեյրանյան, Լիլիթ Էրզրումից ծագած լույսի խորհուրդը.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 140-146


От редакции Содержание; Contents; Բովանդակութիւն.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 147-149


Խմբագրական Հապավումների ցանկ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Բ, էջ 150-151